15 feb 2017

Beboerinfo februar 2017

Vedlikehold av bygningsmassen, plantekasser, vårdugnad og regler å følge.

Beboerinfo februar 2017

Vedlikehold av bygningsmassen

I første omgang vil vi legge om rørene med forbruksvann som går i taket i kjelleren, siden det ble funnet vesentlig slitasje på disse under befaringen av OBOS prosjekt. Denne jobben vil starte rett etter påske. 
Befaringen avdekket også mangler ved branndørene i kjelleren. Firmaet som monterte disse har akseptert reklamasjon på dette. Dette arbeidet tas samtidig med utskifting av varmt- og kaldtvannstrekket. Det kan derfor forekomme ulemper for beboere på dagtid, og en del støy i forbindelse med dette arbeidet. 
Etter hvert, når været tillater det, vil arbeidet med å male utsiden på vinduskarmene i begge bygg og kjellerdørene starte. Dette arbeidet vil foregå med hjelp av lift. 
Alle personer som jobber rundt om i borettslaget, skal bære legitimasjon slik at de kan vise til hvilket firma de jobber for og hvem de er. 
Om dere observerer folk dere mener oppfører seg mistenkelig i denne tiden, spør heller en gang for mye, om de kan identifisere seg. Hjelp gjerne til at ytterdørene ikke står åpne for lenge av gangen.

Plantekasser

Er du interessert i å leie en plantekasse i parsellen vår? Interesse for plantekasse må meldes til styret innen 1. mars.
Etablerte leieforhold videreføres fram til andelseier velger å avslutte leieforholdet. Årlig leie skal innkreves dersom leietaker ikke informerer styret før 1. mars dette år. Dersom dyrking ikke er påbegynt innen 1. juni, vil plantekassen overdras til første interesserte andelseier på ventelista.

Vårdugnad

Vårdugnaden er satt til 10. mai kl. 17.00, slik at du allerede nå kan notere datoen for dette. Nærmere informasjon vil komme tettere opp til dugnaden.

Regler å følge:

Hund

Styret vil gjerne minne alle hundeiere om beboerguidens regel om dyrehold. Der står det klart og tydelig: «hunder skal holdes i bånd og ved lufting skal det brukes hundepose». 
Alle beboere oppfordres også til å si ifra, til andre hundeiere som bruker våre fellesområder til å lufte bikkja si, om å gjøre det samme. (Om noen motargumenterer at det er utenfor sesong av gjeldende båndtvang (1 april -20 august), er det irrelevant, så lenge borettslaget har bestemt at båndtvang gjelder på vår tomt til enhver tid.)

Røyking og generell forsøpling

Selv om det ikke står spesifikt i beboerguiden eller vedtektene, oppfordrer vi likevel beboere som bruker sin balkong til å røyke fra, å ikke kaste sneipene sine på plenen nedenfor. 
Vi vil også minne om, at søppel som er for stort til å gå i renovasjonsburet, eller avfall etter oppussing, skal leveres på dertil egnet avfallsdeponi, og ikke legges utenfor eller ved siden av søppelburene.