Endret: 2 feb 2017     Opprettet: 17 nov 2015

Beboerinfo november

Rens av ventilasjonskanaler

I september ble det gjennomført rengjøring av ventilasjonskanalene i borettslaget hvor store mengder støv og smuss ble fjernet. Under arbeidet ble det også avdekket andre forhold som må kommenteres:

- Det var 49 leiligheter som ikke hadde luftespalte i døren til badet. Dette øker faren for fukt og reduserer det naturlige avtrekket. Beboere uten slik luftespalte oppfordres til å utbedre dette i egen leilighet.

- Det var flere leiligheter hvor mekanisk avtrekk var montert på bad og/eller kjøkken. Dette kan være til sjenanse for andre beboere, og må utbedres av beboeren. Beboere som har montert mekanisk avtrekk vil bli tilskrevet av styret.

- Det var flere leiligheter hvor det ble manglet ventilasjonskanal fra senket himling til ventilasjonskanalen. Styret ser nærmere på dette, før beboerne blir tilskrevet

- I flere leiligheter var ventiler blokkerte eller tildekket. Beboerne oppfordres til å åpne ventiler for å sikre godt inneklima i egen leilighet. 

Parkering

I løpet av den senere tid har flere kjøretøy stått parkert mellom blokkene. Styret minner om at dette ikke er tillatt, og at dette kan føre til borttauing for eiers egen regning. Det vil i løpet av kort tid bli montert en bom inn til bakgården for å hindre mest mulig uønsket trafikk.

Sikringsskap

Alle sikringsskap i oppgangene er nå reparert slik at de skal kunne la seg lukke og låse. Som tidligere

nevnt må sikringsskap holdes avlåst for å redusere faren for brannspredning. Sikringsskapene låses med en standardnøkkel som kan kjøpes av den enkelte beboer på de fleste jernvarebutikker eller låsesmeder.

Ny hjemmeside

Borettslaget har nå fått en ny hjemmeside. Merk at det gamle domenet legges ned. Det nye adressen er www.gjovikgatabrl.no. Fremover vil hjemmesiden bli brukt aktivt til å informere om saker fra styret, og vi oppfordrer derfor alle til å sjekke den jevnlig. Vi vil gjerne gjøre hjemmesiden så fin som mulig til glede både for oss som bor her så vel som potensielle kjøpere, og trenger derfor bilder til siden. Om noen har bilder liggende som viser frem borettslaget eller nærområdet på en god måte hadde vi satt stor pris på om dere sender dem til oss.

Vær med i trekningen av gavekort ved å sende oss din mailadresse!

Igjen ber vi om at dere sender inn mailadresser, slik at vi også kan nå dere

med informasjon på mail. Denne gangen lanserer vi en konkurranse der alle

som sender inn sin mailadressen sin til gjovikgt@styrerommet.net er med i

trekningen av et gavekort på 500 kroner på Mat & Mer.