Endret: 2 feb 2017     Opprettet: 6 jul 2016

Beboerinfo sommeren 2016

Lekeplass

Som dere har sett pågår det for tiden en nødvendig oppgradering av lekeplassen for å bringe denne til forsvarlig stand, samt montere etterspurte lekeapparater som også passer for yngre barn. Siste hovedettersyn av lekeplassen avdekket blant annet råteskader på den gamle husken og på treverk knyttet til mulitlekeapparatet, samt korrosjonsskader på sklien. Delene på multilekeapparatet skiftes ut etter reklamasjon, og husken erstattes med ett nytt huskestativ. Det vil bli montert et lite lekehus med sklie der hvor kløvervippen tidligere sto - som egner seg for yngre barn. I tillegg vil all sanden i sandkasse/basseng skiftes ut, samtidig som vi går til nye grep for å fjerne skvallerkålen som trivdes der. Styret forventer at arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av de nærmeste ukene.

Plantekasser og parsellhage

Styret er godt fornøyd med etableringen av plantekassene i sørenden av Gjøvikgata 3. Vi har allerede opplevd at parsellhagen har hatt en positiv påvirkning på det sosiale miljøet i borettslaget, og at det blir positivt lagt merke til i vårt nabolag. Så langt har ni andelseiere i borettslaget gjort hevd på de 15 etablerte plantekassene, og ny fordeling av eventuelle frigjorte plantekasser vil bli gjort i 2017. Forslaget til regler for plantekassene som ble fremmet ved forslaget til generalforsamlingen 2016 er vedtatt av styret. Styret har også vedtatt en årlig leie- og administrasjonsavgift på 200,- per år per plantekasse. Styret arbeider med å finne en god løsning for tilgjengeliggjøring og oppbevaring av nødvendige redskaper, både for parsellhagedrivere og hagegruppen.

Avfallshus

Generalforsamlingen vedtok i mai i år å etablere et avfallshus i stedet for de eksisterende avfallsskurene. I innstilling ble de samlede kostnadene anslått til 300 000 kroner. Under en befaring med entreprenøren viste det seg at det er behov for større grunnarbeider enn tidligere antatt, noe som har medført en betydelig økning i de anslåtte kostnadene. Siden forutsetningene for generalforsamlingens vedtak er endret, vil styret ikke etablere avfallshuset som planlagt. Hvis det ikke er mulig å redusere kostnadene til omtrent det nivået som ble anslått i innkallingen til generalforsamlingen, vil styret anbefale at neste generalforsamling gjør om på vedtaket om å etablere avfallshuset.

Nye tørkeskap

Det er kjøpt inn nye tørkeskap til vaskekjellerne. Se egne skriv om dette for nærmere informasjon.

Styret tar ferie i juli og ønsker alle beboerne en god sommer!