10 apr 2017

Beboerinformasjon april 2017

Generalforsamling 8. mai. Vedlikeholdsarbeid våren 2017. Rensing av sluk på bad og rensing av avløpsrenne på balkongen. Dugnad 10. mai.

Beboerinformasjon april 2017

 

Generalforsamling mandag 8. mai

Vi minner om generalforsamlingen mandag 8. mai på Sagene samfunnshus. Innkallingen med saksliste blir sendt ut etter påske. Beboere som trenger bistand for å komme seg til Sagene samfunnshus kan kontakt styret for å avtale skyss. OBOS Prosjekt vil delta på et møte like etter generalforsamlingen for å informere om vedlikeholdsprosjektene vi planlegger framover.

 

Vedlikeholdsarbeid våren 2017

Malercompagniet er allerede i gang med å male vinduskarmene i borettslaget. Beboere vil få beskjed om når det er behov for å rydde og åpne vinduene til balkongen. Dette vil ikke bli aktuelt før etter påske. De neste prosjektene er bytte av vannrørene som går i taket i kjelleren og bytte av branndører i kjelleren. Begge prosjektene starter opp etter påske. Det vil altså være en del arbeidere i borettslaget framover, og vi ber alle beboere om å passe på at uvedkommende ikke slippes inn i bygget. Alle som jobber med vedlikeholdsprosjektene i borettslaget skal kunne legitimere seg. Spør heller en gang for mye enn en gang for lite hvis du ser noen du er usikker på om har noe her å gjøre!

 

Husk rens av sluk

Vi minner om at det er beboers plikt å rengjøre sluket på badet regelmessig, gjerne en gang i måneden (jf. beboerguiden). Dette kan forebygge vannlekkasjer. På våre nettsider http://gjovikgatabrl.no/ finner du en video som viser hvordan du kan rense sluket.

 

 

Husk å rense avløpsrennen på balkongen

Avløpsrennen på balkongen inn mot stueveggen og selve hullet inn i avløpsrøret skal alltid holdes åpent. Det er særlig viktig at beboerne i 5. etasje holder avløpsrennen fri for løv, snø og annet som kan blokkere avløpet.

 

Dugnad 10. mai

Årets vårdugnad finner sted onsdag 10. mai, samtidig som naboborettslagene.

 

 

Har dere saker som dere vil vi i styret skal ta opp, send oss som vanlig en e-post.

 

 

Vennlig hilsen

 

Styret