24 mai 2017

Beboerinformasjon mai 2017

Diverse punkter relatert til rehabiliteringen av nytt vanntrekk, søppelsituasjonen, plantekasser, hagegruppa, Get, sykkelparkering og e-postadresser til beboere.

Beboerinfo Mai 2017

Generalforsamlingen

Styret vil bruke denne anledningen til å takke for oppmøtet og en konstruktiv gjennomføring av generalforsamling mandag 8. mai. Generalforsamlingen tok stilling til flere viktige saker, mottok informasjon fra OBOS prosjekt knyttet til vedlikeholdsnøkkelen.  Protokoll og oppdatert beboerguide vil bli sent ut til borettslagets andelseiere så snart som mulig.

Vannlekkasje

I løpet av den siste måneden har vi hatt større vannlekkasjer i kjellerområdet både i Ålesundgata 1 og Gjøvikgata 3. Foreløpige undersøkelser indikerer at årsaken sannsynligvis kan knyttes til ureglementer montering og installasjon av ekspansjonstanker i begge bygningene. Det er altså lite som tyder på at vannlekkasjene kan ses i sammenheng med den rehabilitering av vannstrekk som nå gjøres/er gjort i borettslaget. Nye ekspansjonstanker er bestilt, og vil bli skiftet ut snarest. I den forbindelse må dere dessverre igjen belage seg på at vannet vil bli avstengt for en kortere periode mens dette arbeidet utføres. Styret jobber aktivt for bedre varsling denne gangen.

Rehabilitering av vannstrekk

Styret har blitt kontaktet av flere beboere som melder om rot, åpne dører, redusert adkomst, manglende/redusert vanntrykk, manglende varmtvann, samt kort og mangelfull varsling i tilknytning til rehabiliteringen av vannstrekk. Styret beklager på det sterkeste de ulemper dette har medført for borettslagets beboere, og er i aktiv og konstruktiv dialog med både OBOS Prosjekt og Ringside som er henholdsvis prosjektleder og entreprenør i denne saken.

Redusert vanntrykk/fravær av vann

Flere beboere har i den siste tiden meldt fra til styret om manglende/redusert vanntrykk, manglende varmtvann og andre problemer med vannet i leilighetene. Det følger alltid med noe smuss og urenheter i vannet, og mengden kan ha vært større enn vanlig grunnet arbeidet som har vært pågående. Dersom du opplever problemer med vannet i din leilighet kan det være på høy tid å rense silen på kranen/blandebatteriet. 

Søppel og dyreekskrementer

Hjelp oss med å ha et ryddig og velholdt borettslag! Styret får stadig tilbakemelding om søppel som er satt utenfor søppelskurene, samt søppel, sigarettsneiper, snus og dyreekskrementer som er etterlatt på våre plener og uteområder. Borettslaget må betale for å fjerne gjensatt søppel, uavhengig av hvem som setter det der, samt hundeekskrementer, sneiper og snus, er sjenerende for voksne og barn. Styret henstiller alle beboere om høflig å tiltale de som setter søppelet sitt utenfor søppelskurene, «slipper» sitt søppel på uteområdene eller unnlater å plukke opp etter kjæledyret sitt.

Plantekasser

Plantesesongen er i gang, og alle plantekassene for 2017 sesongen er fordelt. Styret opplever dette som et svært positivt tilskudd til vårt bomiljø og gledes over at det vil spire og gro i samtlige kasser også i år. 

Hagegruppa

Borettslag har en aktiv hagegruppe som planlegger og legger til rette for frivillig innsats for å holde hagen vår i god stand. I løpet av 2016 har hagegruppa gjennomført fire møter, samt at medlemmene har utført mye praktisk arbeid i både hage, blomsterbed og hekk. Blant annet ble sykkelstativene pusset og lakkert sist sommer og oppussing av hagebenkene ble påbegynt. Det største prosjekter for 2017 er nødvendig pleie av trær og frukttrær som pryder våre uteområder. Hagegruppa ser gjerne flere medlemmer. Dersom du ønsker å bidra kan du ta forbindelse med styret eller direkte med medlemmene i hagegruppa.

Get

Styret har signert en avtale med Get om å installere fiber i borettslaget. Hensikten er blant annet å gjøre internett tilgangen mer stabil for våre beboere. Ytterligere informasjon vil komme.

Sykkelparkering

Det er mange sykler i borettslaget, og trangs om plassen på våre felles sykkelparkering i kjelleren. Samtidig er det brukes dette området også som gjennomgang for de beboere som har barnevogn. Styret henstiller alle å parkere sin sykkel på anviste plasser, i privat bod eller på sykkelparkeringen ute, slik at både nødutganger og adkomst for barnevogn ivaretas. Sykler og annet som er hensatt på en slik måte at det sperrer for nødutgang eller ikke tillater passasje for barnevogn kan bli fjernet uten videre varsel. Styret vil se på nye og andre løsninger for sykkelparkering, og tar sikte på at dette vil bli presentert på neste generalforsamling.

E-postadresser

I forbindelse med de siste måneders hendelser i borettslaget (ref pkt 2) ser styret et behov for å kunne nå dere per e-post for hurtigere varsling. Styret oppfordrer derfor andelseiere om å oppdatere sine e-post adresser til Obos. Dette kan dere gjøre ved å 1) ringe medlemsservice på 22865990 eller 2) sende en e-post til medlemsservice@obos.no og be om at de gjør dette.

 

Mvh

 

Styret i Gjøvikgata borettslag