Endret: 8 jun 2018     Opprettet: 5 apr 2018

Beboerinformasjon mars 2018

Generalforsamling 10. april, dugnad 18. april, informasjon om Get, etc.

Beboerinfo mars 2018 
 
Generalforsamlingen Se egen innkalling til generalforsamling. Styreleder og to styremedlemmer går av. Valgkomiteen har gjort en god jobb og funnet nye kandidater. Kandidat til ny styreleder er Magnus Nielsen, som allerede sitter som varamedlem i styret. Hans mål for det kommende året er å fortsette å følge opp vedlikeholdsnøkkelen som OBOS Prosjekt utarbeidet for borettslaget, og la det nye styret få bruke tid på utrede gode forslag til generalforsamling 2019.  
 
Dugnad Hold av 18. april for vårdugnad! Mer informasjon kommer. Vi minner om at det ikke er tillatt å sette ting og tang i fellesområdene, disse vil bli kastet. Dette er heller ikke en mulighet for å kvitte seg med ting ved å sette det fra seg på loft og kjeller.  
 
Port til søppelcontainerne Det vil i løpet av våren bli satt opp gjerde rundt søppelanlegget vårt, med en port som låses opp med nøkkel til oppgangene. Dermed vil kun borettslagets beboere ha tilgang. Vi håper dette vil redusere søppelmengden, slik at containerne ikke blir overfylte, og løser problemet med hensatt søppel. Hvis det fortsatt blir satt søppel på bakken vil vi forsøke å finne ut hvem som har satt det fra seg, og fakturere eventuelle kostnader. 
 
Utrykning fra brannvesenet Vi hadde en uttrykning fra brannvesenet, i forbindelse med røykutvikling ved. Det viste seg å være en «kuldepropp». Ved kaldt vær vil pipen være fylt med kaldt luft, og hvis opptenningen ikke skaper tilstrekkelig med varme kan røyken rase ned igjen og inn i leiligheten. Et kjapt søk på nett gir flere tips for å unngå dette: - Åpne peisdøren en liten stund før man fyrer opp https://www.nrk.no/vestfold/luft-pipa-fordu-fyrer-opp-1.12582180  - Pass på at man får opp varmen fort https://www.h-avis.no/haugesund/nyheter/nyheter/folkfyrer-feil/s/2-2.921-1.5921825  
 
Den aller vanligste feilen kunder gjør under opptenning er at de bruker for lite og for grov ved. Et kaldt ildsted og en kald pipe er avhengig av rask temperaturstigning for å fungere skikkelig. Stiger ikke temperaturen raskt nok bruker ildstedet og skorsteinen lenger tid enn de skal på å skape den nødvendige luftsirkulasjonen de trenger for å fungere. Mye av den potensielle varmeenergien forsvinner uforbrent ut igjennom pipen og ilden slukker raskt. http://nordpeis.conexus.no/mod/page/view.php?id=40  
 
 
Gjøvikgata Borettslag 
 
Get Som det ble informert i en felles e-post tidligere i vinter, så har vi forhandlet frem følgende kompensasjon fra Get for alle problemene vi har hatt med ny løsning: - Grunnhastighet økes fra 5 til 10 Mbps - Alle kan bestille TV-boksen Get Box II uten kostnad. Ingen månedlig kostnad vil påløpe. Denne har lokalt opptak, og koster normalt 99 kr/måned. - Vi får en periode på 6 måneder med 500 Mbps hastighet 
 
Kontakt Get for å bestille Get Box II hvis dere ikke har blitt tilbudt dette allerede.  For mer info om boksen: https://www.get.no/v3/tv/get-box-ii  
 
Hagegruppa Borettslaget har en hagegruppa som gjør en fantastisk jobb med å ta vare grøntområdene våre. Dersom du ønsker å bidra kan du ta kontakt med styret eller direkte med medlemmene i hagegruppa. 
 
Plantekasser Plantesesongen er (forhåpentligvis) ikke så langt unna, og det er ledige plantekasser. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å disponere en kasse. 
 
Sykkelparkering Sykler vil bli merket i forkant av dugnaden. Sykler hvor merket ikke har blitt fjernet vil bli gitt bort. Ta kontakt med styret om du ikke har anledning til å fjerne merket fra sykkelen din innen dugnaden. 
 
E-postadresser Styret oppfordrer derfor andelseiere om å oppdatere sine e-post adresser til Obos, slik at vi kan sende ut viktig informasjon i løpet av kort tid ved behov. Dette kan dere gjøre ved å 1) ringe medlemsservice på 22865990 eller 2) sende en e-post til medlemsservice@obos.no og be om at de gjør dette. 
 
Mvh 
 
Styret i Gjøvikgata borettslag