Endret: 2 feb 2017     Opprettet: 1 feb 2017

Beboerinformasjon november 2016

Beboerinformasjon november 2016

 

Julegrantenning søndag 27. november

Første søndag i advent, 27. november kl. 17.00 tennes juletreet på plassen mellom Gjøvikgata

3 og Ålesundgata 1.

Velkommen til en hyggelig førjulsstund sammen med naboborettslagene.

Det blir gløgg, poser til barna og julemusikk fra Bjølsen skoles musikkorps!

Kartlegging av vedlikeholdsbehovet

OBOS Prosjekt har i høst kartlagt vedlikeholdsbehovet i borettslaget. Kartleggingen viser at

standarden på bygningene alt i alt er god. Det er likevel en del nødvendig vedlikehold som

bør gjennomføres i løpet av kort tid. Styret vil derfor sette i gang flere vedlikeholdsprosjekter

i løpet av 2017.

I første omgang vil vi legge om rørene med forbruksvann som går i taket i

kjelleren, siden det ble funnet vesentlig slitasje på disse under befaringen. Befaringen

avdekket også mangler ved branndørene i kjelleren. Firmaet som monterte disse har akseptert

reklamasjon på dette. Dette arbeidet må forventes å ha en snarlig oppstart.

Befaringen har bekreftet at det ikke er behov for å rehabilitere soilrørene de nærmeste 40–60

årene. Det vil derfor ikke bli tatt initiativ til felles oppgraderingen av badene fra styrets side

de nærmeste årene.

Vi minner om at beboers vedlikeholdsplikt også gjelder badet. Flere

beboere har den senere tid kontaktet styret om lekkasje, slitasje o.l. på badet.

Økning i fellesutgifter

Vedlikeholdsbudsjettet for 2017 må økes vesentlig for å finansiere nødvendig vedlikehold.

Styret har derfor vedtatt å øke fellesutgiftene med 5 prosent med virkning fra 1.1.2017.

Borettslaget vil også ta opp et lån på 500 000 kroner, som sammen med oppspart egenkapital

vil bli brukt til å dekke de økte vedlikeholdskostnadene.

Forbud mot oppbevaring av barnevogner i trappeoppgangene

Vi minner om at det i henhold til beboerguiden ikke er tillatt å sette sykler, barnevogner,

møbler, kjelker o.l. i ganger, trappehus eller andre fellesarealer. Brannvesenet advarte på

forrige inspeksjon sterkt mot å parkere barnevogner i trapperom, siden det kan bli en

brannfelle i det som skal være en sikker rømningsvei.

Husk å rense avløpsrennen på balkongen

Avløpsrennen på balkongen inn mot stueveggen og selve hullet inn i avløpsrøret skal alltid

holdes åpent. Det er særlig viktig at beboerne i 5. etasje holder avløpsrennen fri for løv, snø

og annet som kan blokkere avløpet.

Plantekasser

Sesongen for plantekassene er nå slutt, og vi oppfordrer beboerne om å rydde i kassene. De

som er interessert i en plantekasse til neste år kan gjerne melde fra om dette allerede nå.

Lagring av sykler for vinteren

Nå er sykkelsesongen over for de fleste, men fortsatt er det flere som også er vintersyklister.

Styret oppfordrer de som parkerer sykkelen for vinteren å henge disse opp slik at de ikke er i

veien for vintersyklistene.