Endret: 30 nov 2018     Opprettet: 29 jun 2018

Beboerinformasjon sommer 2018

Her kan du lese nyeste beboerinformasjon for juni 2018.

Beboerinfo Juni 2018

 
Drenering

Drenering langs Ålesundgata-blokken vil snart bli igangsatt, etter anbefaling fra OBOS Prosjekt. Dette gjelder den ene langsiden (vest) langs oppgangene. Tidspunkt for oppstart er ikke fastsatt, styret er i dialog med entreprenør. Hagegruppa ser på ny plassering av buskene. Mer informasjon kommer når avtale er inngått.

 
Ny e-postadresse

Ny adresse for å kontakte styret er: styret@gjovikgata.no

 
Merking og fjerning av sykler

Alle sykler vil bli merket med en blå klistrelapp (det ble ikke gjort som planlagt før vårdugnad). Sykler som fortsatt har klistrelapp til høstdugnaden vil bli fjernet og gitt bort. Merk at dette ikke er en anledning til å bli kvitt den gamle sykkelen din, det må du fikse selv. 
 
Vi ber samtidig om at sykler som ikke brukes ofte settes i det innerste rommet eller henges opp på veggfeste. Styret planlegger å merke egne områder for barnevogner.

 
Ting og tang i trappeoppgang

Vi minner om at det ikke er tillatt å sette fra seg ting i oppgangene. Dette gjelder også barnevogner under trappene. Dette var en av tilbakemeldingene vi fikk fra OBOS Prosjekt etter deres gjennomgang. Årsaken er at vi skal ha frie rømningsveier, og det skal ikke være brennbart materiale som kan gi røykutvikling som vil stige i oppgangene. 


Søppelport

Som de fleste nok har oppdaget har vi fått en låsbar port til avfallsbodene. Denne åpnes med nøkler til oppgangene. Den skulle vært installert med smekklås, og vi er i samtale med leverandør om å skifte til dette. Vi er uansett takknemlige for at folk passer på å låse porten etter seg. Vi opplever at søppelsituasjonen har blitt betydelig forbedret etter dette tiltaket, og er glade for å se at beboere i borettslaget ikke forsøpler eget område. Vi minner likevel om at det ikke er tillatt å sette fra seg noe på bakken, alt skal i dunkene. 


Ventilasjon

Vi minner om at vi har naturlig ventilasjon i byggene våre, og har fått følgende råd fra OBOS: • Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal være åpne året rundt • Tilluftsventiler i fasader/vinduer skal være åpne året rundt, men åpningen kan reguleres etter utetemperaturen. • Kjøkkenhetter skal aldri være tilkoblet avtrekkssystemet • Spalteventiler (som regel i terskel under dør) som sikrer luftforflytning i leiligheten må ikke tettes eller fjernes. (Særlig viktig for baderomsdør) 
 
• Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med jevne mellomrom. Støvsuger, børster og såpevann med klut blir nødvendig. 
 
 Vi ber om at alle som har en tilluftsventil i boden sin om å åpne denne, det er veldig viktig for å unngå fukt i kjellere. Det har blitt oppdaget ventiler i kjellerne som er tettet med avispapir, det er ikke tillatt. Åpningen kan reduseres om vinter, men må ikke lukkes helt. 
 
Det har også ved tidligere rens av ventilasjonskanaler blitt avdekket at noen få leiligheter har fått installert elektriske vifter på bad og kjøkken. Det er ikke akseptabelt, da det ødelegger ventilasjonen for de andre som bor over og under. Styret ber derfor om at disse fjernes, slik at man ikke pumper luften sin inn i andres leiligheter. Noen leiligheter har også himling uten åpning til ventilasjonskanal, som vil gi dårlig ventilasjon av leilighet og bad. Dette er først og fremst et problem for de leilighetene det gjelder.

 
Lys kjeller og loft

Vi ber om at alle skrur av lyset etter seg når man har vært i kjeller eller på loftet. Lyset står ofte på, og vi betaler alle for strømmen og lyspærene som stadig må skiftes. 
Vaskeri Det er problemer med vaskemaskin til høyre i Gjøvikgata (nr. 2), pga. defekt kretskort. Vasking med denne er på egen risiko for øyeblikket, vi er i dialog med leverandør for reparasjon eller utskifting. Leverandør har også gitt beskjed om at manglende sentrifugering kan skyldes at man har for lite klær i vasken, og at det dermed klumper seg og blir ubalanse så maskinen stopper. Anbefalt mengde er 3-8 kg. Send en e-post hvis du opplever feil. 


Hagegruppa

Hagegruppa er en flott gjeng som gjerne tar imot flere medlemmer. Dersom du ønsker å bidra kan du ta kontakt med styret eller direkte med medlemmene i hagegruppa: hagegruppa@gmail.com

 
E-poster

Styret oppfordrer andelseiere om å oppdatere sine e-postadresser til Obos, så vi kan kontakte alle pr. e-post. Dette kan dere gjøre ved å 1) ringe medlemsservice på 22865990 eller 2) sende en e-post til medlemsservice@obos.no og be om at de gjør dette. Vi mangler fortsatt flere beboere.

 
Link til beboerguide og oppussingsveileder: https://www.herborvi.no/documents/0040/0040_HR_Gj%C3%B8vikgata_Borettslag.pdf http://gjovikgatabrl.no/0040/praktisk-informasjon/oppussingsveiledning  
 
Hvis man skal bruke avfallssekk (iSekk e.l.) må man kontakte styret først for tillatelse til dette. Sekk som er utplassert uten tillatelse vil bli fjernet umiddelbart for beboers regning. Pass på å si fra om dette til håndverkere før de setter i gang. For øvrig skal oppsussingsveileder følges.

 
God sommer! Vi vil med dette ønske dere alle en riktig god sommer! Ta kontakt på e-post om det er noe, eller om du har en god idé   
 
Med vennlig hilsen styret i Gjøvikgata borettslag