Endret: 30 okt 2015     Opprettet: 29 okt 2015

E-postadresser ønskes

Vi ønsker å nå ut med viktig informasjon som angår alle i borettslaget. Fremtidig beboerinfo vil også bli sendt ut på e-post og vi trenger derfor din epost-adresse.

Send en e-post til gjovikgt@styrerommet.net med: ditt navn, leilighetsnummer (eller oppgang + etasje) samt e-postadresse.

Det går fint å oppgi flere e-postadresser per husstand, eller e-postadresse til pårørende, hvis det er aktuelt.

E-postadresser vil aldri bli synliggjort for andre enn styret og vil kun brukes for informasjonsutsendelse i regi borettslaget.