Endret: 27 jun 2018     Opprettet: 29 okt 2015

Bilkjøring og parkering

Rundt borettslaget er det flere rolige gater med parkeringsmuligheter, men dette er ikke kostnadsfritt.

Det har blitt innført beboerparkering, dette kan du lese mer om på denne siden:

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/#gref

Når det gjelder bilkjøring på fellesområdet er det i alles interesse at bilkjøring begrenses til et minimum.

Følgende regler gjelder:

- Du har lov til å kjøre inn for av og pålasting, men vi forventer at du utviser den største aktsomhet.

- Syketransport må ha fri bane og da skal alle myke trafikanter vike.

- Parkering av bil og motorsykkel på fellesområdet er ikke tillatt uten spesialtillatelse fra styret. 

- Parkerte biler uten tillatelse vil bli tauet bort uten varsel.