Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 29 okt 2015

Fellesvaskeriet

Begge blokkene har et fellesvaskeri i kjeller med to vaskemaskiner og en stor tørketrommel + flere tørkeskap. For å komme inn i vaskeriet benytter du samme nøkkel som til utgangsdøren.

Vaskelås

Til leiligheten hører en liten vaskelås med leilighetsnummeret ditt på.

Dersom du ikke har vaskelås, kan du bestille ny ved å sende styret en epost.

Reserver tid

I vaskeriet finner du en tavle med datoer vannrett og vaskeøktene loddrett. Velg et ledig tidspunkt som passer og lås vaskelåsen din inn der. Fjern låset etter endt bruk. Du disponerer hele vaskeriet i den perioden du har reservert.

Vasketider

Mandag- Lørdag

Økt 1: 0800 - 1200

Økt 2: 1200 - 1600

Økt 3: 1600 - 2100

Søndag

Økt 1: 0800 - 1200

Økt 2: 1200 - 1600

Økt 3: 1600 - 2000

Vaskeriregler

- Du må overholde vasketidene.

- Rydd opp etter deg. Tørk opp overflødig vaskepulver/skyllemiddel på vaskemaskin og tøm filter i tørketrommel etter bruk. Bruk kosten.

- Følg bruksanvisning ved hver vaskemaskin og på tørketrommelen.

- Skru av vaskemaskinene etter bruk og la dørene være åpne.

- Ved bruk av tørketrommel, følg bruksanvisningen og la trommelen gjøre seg ferdig. Avbryt aldri tørketrommelen midt i et program, da dette fører til at den blir ødelagt. Repreasjon vil resultere i økte fellesutgiftger.