Endret: 27 jun 2018     Opprettet: 29 okt 2015

Søppel

Søppelhus er plassert i nord/øst-enden mellom blokkene. Det er veldig viktig at du husker å låse døren etter deg.

Rotteplagen i sentrale strøk av Oslo er stor. Vi ønsker selvsagt å holde den på god avstand og ber om din hjelp.

Sett ikke søppelposen din på bakken foran søppeldunkene. Kråker, måker og andre søppelspisere hakker fort hull på den og sprer uønsket søppel utover forbløffende store arealer på kort tid.

Restavfall tømmes mandag, onsdag og fredag. Papp og papir tømmes tirsdag og torsdag.

Lurer du på noe vedrørende avfall og hvordan du blir kvitt det, finner du god informasjon hos Renovasjonsetaten .