Endret: 9 jun 2021     Opprettet: 29 okt 2015

Rehabilitering og vedlikehold

Våre 60-årige blokker må tas godt vare på. Borettslaget har derfor vært igjennom mange små og store rehabiliteringer.

2020/2021:

- Fartsdumpene ble fjernet pga. vannansamlinger ved dumpene og ved noen innganger. Det ble lagt ny asfalt foran inngangene i Ålesundgata og helt ned til lekeplassen.

- HMS i forbindelse med lekeplassen

- Full gjennomgang av varmtvannet med skifting og rensing av ventiler og sjekk av trykk. Det ble også byttet hovedstoppkran inn til Ålesundgata.

- Skifte av lysarmaturer i trappeoppgangene og i kjeller.

- Ny vaskemaskin ble innkjøpt til Ålesundgata.

2019:

- Det ble etablert fartsdumper i borettslagets vei foran inngangene i Ålesundgata.

- HMS i forbindelse med lekeplassen og andre sikringstiltak.

- Det ble drenert ved langsiden ved inngangene i Ålesundgata i 2018, men det har vært flere oppfølgingsarbeider i denne forbindelse i 2019.

2018:

- Nytt søppelhus med låsbar dør.

- Alle levegger på balkonger er malt. 5.etasje balkongene har fått beslag på leveggen. Alle 4.etasje balkongtak har fått borret små hull for å hindre kondens.

2017:

- Reklamsjon av fellesbranndører er nå fullført. Vannstrekket er trukket over og opp i taket

- Fibernett (GET)

- Vindusmaling: alle trebeslag i vinduene (vinduskarmer) og balkongdører er malt

- Gittervegger rundt vvstankene i vaskekjelleren er satt opp

- Ny ekspansjonstank i Gjøvikgata er tilkoblet

- Bekjæring av trær og planting av nye vekster og busker

2015-2016:

- Parseller

- Nye tørkeskap i begge vaskekjellere (ett i hvert)

- Nye lekeaparater på lekeplassen og skifting av sand.

- Ny bom inn til bakgården for å hindre uønsket trafikk.

- Nye utemøbler ved lekeplassen.

Liste over alle tidligere utførte arbeider:

2015

- Oppgradering av inngangsportaler

- Ventilasjonrens

- Vegghengt sykkelparkering i sykkelboder/ kjellere.

2014 – 2015

Piperehabilitering (begge bygninger).

Ekspansjonstanker er installert i begge bygninger (sikrer bedre balansering av trykk i rørsystemet som gir lavere belastning på rør, pumper etc.).

Snekkerarbeid i tørkeskap for å få de tettere,utskiftning av tettningslister, nye trefjøler i skap.

2013

Nye branndører på loft og i kjeller. Oppgradert det

elektriske anlegget i henhold til rapport. Kontroll av

brannteknisk utstyr i alle leilighetene. Fuget

balkongene i 5 etasje. Videokontroll av pipene. Nye

varmeovner i tørkeskapene.

2011

Nye lås til fellesdører montert.

Måling av radon - konstatert lave verdier.

2010

Ny og utvidet lekeplass satt opp i samarbeid med to av våre naboborettslag.

Oppgradering av brannvernsutstyr i alle leiligheter.

Ny internett- og kabeltv-avtale med Get.

2009

Varmtvannsbeholdere rengjort.

2007

Utskifting av vinduer og balkongdører.

2006

Nye kjellervinduer.

2005

Beplantning langs Ålesundgata samt kjellernedganger.

Oppussing av alle oppgangene.

2004

Oppgradering av utearealer og vaskeri.

2003

Oppgradering av vaskeri, kabelnett, portnerbolig og callinganlegg.

2002

Rehabilitering av balkonger, fasader, og dører.

2001

Rehabilitering av tak, takrenner og fasader.

1999

Rehabilitering av rør på bad og kjøkken.

1998

Bunnledninger skiftet, installert felles varmtvannsberedere.

1997

Rehabilitering av ledninger, grunnmur og bad.

1995

Beplanting av området mot Gjøvikgata.

1994

Utbedring av grunnmur og bedre drenering rundt halvparten

av blokkene i Gjøvikgata. Beplanting av skråningen sør for blokkene.

1993

Oppgangene pusset opp med tapet og maling

- vinduer i oppgangene og inngangsdørene til leilighetene skiftet ut.

Opparbeidet lekeplass, med husker, klatrestativ o.l.

Fryserom og sykkelrom pusset opp.

1992

Fullstendig utskiftning av det elektriske anlegget

(fellesområder, stigeledninger, sikringsskap, leiligheter osv.)

1988

Ombygging av antenneanlegg

1986

Bygging av avfallsboder